en-USro-RO

| Login
25 martie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 25 martie 2019

Sfintii zilei
BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas
Liturghierul Roman
† BUNA-VESTIRE 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Is 7,10-14; 8,10c: Iatã, fecioara va zãmisli!
Ps 39: Iatã, vin, Doamne, ca sã fac voința ta!
Evr 10,4-10: Iatã, vin ca sã fac voința ta!
Lc 1,26-38: Vei zãmisli și vei naște un fiu.
Meditatia zilei
† BUNA-VESTIRE

Miercuri

Ant. la intrare
Poporul care umbla în întuneric
a văzut o lumină mare;
celor care locuiau în umbra morţii
li s-a arătat o lumină.
Is 9,2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Atotputernice Dumnezeule,
s-a arătat Fiul tău,
lumina cea nouă spre mântuirea lumii.
Dă-ne, te rugăm, harul,
ca această lumină să strălucească în inimile noastre,
reînnoindu-ne viaţa din zi în zi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule, lumina neamurilor,
fă ca toate popoarele
să se bucure de pace netulburată
şi revarsă în inimile noastre strălucirea luminii
pe care au întrezărit-o părinţii noştri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule,
izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul
să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale
şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Viaţa s-a arătat;
viaţa care era la Tatăl, ni s-a arătat nouă.
1In 1,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne,
poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.