en-USro-RO

| Login
18 august 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 18 august 2018

Sfintii zilei
Fer. Paula Montaldi, fc.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III, PP
Lectionar
Ez 18,1-10.13b.30-32: Vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui.
Ps 50: Creeazã în mine, Dumnezeule, o inimã curatã!
Mt 19,13-15: Lãsați copiii și nu-i opriți sã vinã la mine, cãci împãrãția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an

 PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS


Ant. la intrare 
Gândurile inimii sale rămân din neam în neam,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                              
Ps 32,11.19

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
noi cinstim inima Fiului tău preaiubit
şi preamărim faptele măreţe ale iubirii sale;
ajută-ne, te rugăm,
ca, din acest izvor al îndurării dumnezeieşti,
să sorbim bogăţia harului şi vieţii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos
.
 

sau:

Dumnezeule plin de îndurare,
în inima Fiului tău rănită de păcatele noastre,
tu binevoieşti a ne împărtăşi
comorile nesfârşite ale iubirii tale.
Dă-ne, te rugăm, harul, ca, aducându-i cinstirea pietăţii noastre,
să-i oferim şi ispăşirea cuvenită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Se spune Crezul.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
priveşte la dragostea negrăită a inimii Fiului tău preaiubit,
pentru ca darurile noastre să fie jertfă bineplăcută ţie
şi ispăşire pentru păcate.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Dacă îi este sete cuiva,
să vină la mine şi să bea, spune Domnul.
Celui care crede în mine,
râuri de apă vie vor curge din pieptul lui.                   In 7,37-38

sau:

Unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu o suliţă
şi îndată a ieşit sânge şi apă.                                        In 19,34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Taina iubirii să ne înflăcăreze, Doamne,
de dragoste sfântă,
prin care, fiind atraşi necontenit la Fiul tău,
să învăţăm a-l recunoaşte în fraţii noştri.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.