en-USro-RO

| Login
27 martie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 27 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Rupert, ep.
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 3-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, III
Lectionar
Dt 4,1.5-9: Sã pãziți poruncile și sã le puneți în practicã!
Ps 147: Preamãrește-l, Ierusalim, pe Domnul Dumnezeul tãu!
Mt 5,17-19: Cine va împlini și va învãța astfel, acesta va fi numit mare în împãrãția cerurilor
.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 3-a din Post

 PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS


Ant. la intrare 
Gândurile inimii sale rămân din neam în neam,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                              
Ps 32,11.19

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
noi cinstim inima Fiului tău preaiubit
şi preamărim faptele măreţe ale iubirii sale;
ajută-ne, te rugăm,
ca, din acest izvor al îndurării dumnezeieşti,
să sorbim bogăţia harului şi vieţii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos
.
 

sau:

Dumnezeule plin de îndurare,
în inima Fiului tău rănită de păcatele noastre,
tu binevoieşti a ne împărtăşi
comorile nesfârşite ale iubirii tale.
Dă-ne, te rugăm, harul, ca, aducându-i cinstirea pietăţii noastre,
să-i oferim şi ispăşirea cuvenită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Se spune Crezul.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
priveşte la dragostea negrăită a inimii Fiului tău preaiubit,
pentru ca darurile noastre să fie jertfă bineplăcută ţie
şi ispăşire pentru păcate.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Dacă îi este sete cuiva,
să vină la mine şi să bea, spune Domnul.
Celui care crede în mine,
râuri de apă vie vor curge din pieptul lui.                   In 7,37-38

sau:

Unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu o suliţă
şi îndată a ieşit sânge şi apă.                                        In 19,34

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Taina iubirii să ne înflăcăreze, Doamne,
de dragoste sfântă,
prin care, fiind atraşi necontenit la Fiul tău,
să învăţăm a-l recunoaşte în fraţii noştri.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.