en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri

Ant. la intrare
Domnul răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi:
el este blând, îndurător şi drept. Ps 111,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
De rugăm, Doamne,
luminează-i cu bunăvoinţă pe slujitorii tăi
şi aprinde mereu inimile lor cu strălucirea gloriei tale,
ca să-l recunoască neîncetat pe Mântuitorul lor
şi să-l înţeleagă cu adevărat.
El, care, fiind Dumnezeu.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule atotputernic,
te rugăm ca naşterea Mântuitorului lumii,
arătată magilor prin steaua călăuzitoare,
să se dezvăluie tot mai deplin ochilor minţii noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unicul născut,
ca să trăim prin el. 1In 4,9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Când primim sfânta Împărtăşanie,
tu ne vii în întâmpinare, Dumnezeule;
fă ca puterea ei să lucreze în inimile noastre,
pentru ca ceea ce am primit
să ne pregătească pentru a primi din nou darul tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.