en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

29 iulie
     Sfânta Marta **


Ant. la intrare 
Isus a intrat într-un sat
şi o femeie, pe nume Marta,
l-a primit în casa ei.                    
Cf. Lc 10,38

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
Fiul tău a binevoit să fie oaspete în casa sfintei Marta.
Prin mijlocirea ei, dă-ne, te rugăm, harul,
ca, slujindu-i cu fidelitate lui Cristos în fraţii noştri,
să ne învrednicim a fi primiţi de tine în lăcaşurile cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfintei Marta,
te preamărim pe tine, Doamne,
cel ce eşti minunat întru sfinţi,
şi implorăm cu umilinţă maiestatea ta:
primeşte cu bunătate faptele slujirii noastre,
aşa cum ţi-a fost plăcută generozitatea iubirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
 
Marta i-a zis lui Isus:
„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu,
care ai venit în această lume”.                            In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşirea
cu trupul şi sângele Fiului tău unul-născut, Doamne,
să ne îndepărteze de toate lucrurile deşarte,
pentru ca, după exemplul sfintei Marta,
să înaintăm pe pământ în iubirea sinceră faţă de tine
şi să ne bucurăm pe veci de vederea ta în ceruri.
Prin Cristos, Domnul nostru.