en-USro-RO

| Login
Monday, November 30, 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

30 iulie
Sf. Petru Crisologul, ep. înv. **

Ant. la intrare 
Voi vizita oile mele şi le voi da un păstor care să le pască,
şi eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor (T.P. aleluia).                     Cf. Ez 34,11.23-24

sau:
Acesta este administratorul credincios şi înţelept,
pe care Domnul l-a pus peste servitorii săi,
ca să le dea hrană la timpul potrivit (T.P. aleluia).                     Cf. Lc 12,42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai voit ca sfântul episcop Petru Crisologul
să fie vestitor ales al Cuvântului tău întrupat,
dăruieşte-ne, prin mijlocirea lui, harul
să cercetăm necontenit, cu inimă deschisă, tainele mântuirii
şi să le dăm mărturie prin întreaga noastră viaţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu îndurare
la jertfa pe care o înfăţişăm pe altarul tău în sărbătoarea sfântului Petru Crisologul.
Ea să ne dobândească iertare de păcate,
şi astfel, să aducă cinste numelui tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Nu voi m-aţi ales pe mine,
ci eu v-am ales pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. In 15,16

sau:
Fericit acel slujitor
pe care stăpânul, atunci când se întoarce şi bate la uşă,
îl găseşte veghind (T.P. aleluia).                                                Cf. Lc 12,36-37

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sfintele taine, Doamne,
te rugăm cu umilinţă
ca, după exemplul sfântului Petru Crisologul,
să ne străduim a mărturisi adevărul în care el a crezut
şi să înfăptuim ceea ce el ne-a învăţat.
Prin Cristos, Domnul nostru.