en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

4 august
Sf. Ioan M. Vianney, pr. **

Ant. la intrare 
Preoţii tăi, Doamne, să se îmbrace în dreptate
şi credincioşii tăi să tresalte de bucurie (T.P. aleluia).         Cf. Ps 131,9

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător,
care l-ai făcut pe sfântul Ioan Maria Vianney,
preot minunat, plin de râvnă în slujirea poporului tău,
fă-ne, te rugăm, ca, prin exemplul şi prin mijlocirea lui,
să-i atragem pe fraţii noştri la Cristos prin iubire
şi să putem dobândi împreună cu ei mărirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Ia aminte, Doamne,
la darurile puse pe altar, în amintirea sfântului Ioan Maria Vianney
şi, după cum prin aceste sfinte taine
i-ai dăruit lui cununa măririi veşnice,
dă-ne, te rugăm, şi nouă iertare de păcate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Fericit slujitorul pe care Stăpânul,
când va veni, îl va găsi veghind.
Adevăr vă spun că îl va pune
peste toate bunurile sale (T.P. aleluia).                 
Cf. Mt 24,46-47

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atoputernic,
te rugăm ca acest ospăţ ceresc
să întărească şi să sporească puterea dăruită de sus
tuturor acelora care celebrează sărbătoarea sfântului Ioan Maria Vianney,
ca să păstrăm neatins darul credinţei
şi să umblăm pe calea mântuirii arătată de el.
Prin Cristos, Domnul nostru.