en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

6 august
SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Ant. la intrare
În nor luminos s-a arătat Duhul Sfânt
şi glasul Tatălui s-a auzit:
„Acesta este Fiul meu cel iubit,
în care îmi aflu desfătarea: pe el să-l ascultaţi”.                 Cf. Mt 17,5

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin slăvita Schimbare la faţă a Fiului tău unul-născut,
ai întărit misterele credinţei
cu mărturia legii şi a profeţilor
şi ai prevestit în chip minunat desăvârşirea tainei înfierii noastre,
dăruieşte-ne nouă, slujitorilor tăi, harul,
ca, ascultând glasul Fiului tău preaiubit,
să ne învrednicim a deveni împreună-moştenitori cu el.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti aceste daruri
prin glorioasa Schimbare la faţă a Fiului tău unul-născut,
iar pe noi să ne cureţi de prihana păcatului cu strălucirea măririi sale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie

Când se va arăta Cristos,
vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este.         Cf. 1In 3,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

H
rana cerească pe care am primit-o
să ne transforme, Doamne,
în chipul aceluia a cărui slavă
ai voit să ne-o dezvălui în glorioasa lui Schimbare la faţă.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.