en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

9 august
SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m.,
patroană a Europei 

Ant. la intrare
Fericită este fecioara
care, renunţând la sine însăşi şi luându-şi crucea,
l-a urmat pe Domnul, mirele fecioarelor şi principele martirilor.
Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeul părinţilor noştri,
care ai condus-o pe sfânta martiră Tereza Benedicta
la cunoaşterea Fiului tău răstignit şi a morţii lui,
fă, te rugăm, prin mijlocirea ei,
ca toţi oamenii să-l cunoască pe Cristos mântuitorul
şi, prin el, să ajungă la vederea ta veşnică.
El, care, fiind Dumnezeu.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem
în sărbătoarea sfintei Tereza Benedicta
să-ţi fie bineplăcute,
aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie

Mielul din mijlocul tronului
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii.                     Ap 7,17


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
umnezeule,
care pe sfânta Tereza Benedicta ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.