en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 15 august, ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Ant. la intrare 
Lucruri mari s-au spus despre tine, Marie;
astăzi ai fost înălţată deasupra corurilor de îngeri
şi iei parte pentru veşnicie la triumful lui Cristos.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
privind la smerenia Fericitei Fecioare Maria,
tu ai înălţat-o la harul de a-l naşte după trup
pe Fiul tău unul-născut,
iar astăzi ai încununat-o cu glorie neasemuită;
dă-ne şi nouă, pentru rugăciunile ei,
ca, mântuiţi prin taina răscumpărării tale,
să ne învrednicim a fi părtaşi de slava cerească.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să primeşti jertfa de împăcare şi de laudă,
pe care o celebrăm în cinstea ridicării la cer
a Născătoarei de Dumnezeu;
ea să ne dobândească iertarea păcatelor
şi să ne statornicească în necontenită aducere de mulţumire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Fericită este Fecioara Maria,
care l-a purtat în sânul ei pe Fiul Tatălui veşnic.        
Cf. Lc 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce ne-ai făcut părtaşi de ospăţul ceresc,
implorăm îndurarea ta, Doamne Dumnezeul nostru,
ca să ne fereşti de orice primejdie pe noi,
cei care cinstim ridicarea la cer
a Născătoarei de Dumnezeu.
Prin Cristos, Domnul
nostru.