en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

27 ianuarie
Sf. Angela Merici, fc. *

Ant. la intrare
Aceasta este una dintre fecioarele înţelepte,
care a ieşit în întâmpinarea lui Cristos cu candela aprinsă (T.P. aleluia).


sau:
O, cât de frumoasă eşti, fecioara lui Cristos,
care ai fost vrednică să primeşti coroana Domnului,
coroana fecioriei veşnice! (T.P. aleluia)RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca mijlocirea sfintei Angela, fecioară,
să nu înceteze a ne încredinţa bunătăţii tale,
pentru ca, urmând exemplul iubirii şi înţelepciunii acestei sfinte,
să putem rămâne credincioşi învăţăturii tale,
dându-i mărturie prin întreaga noastră viaţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfintei Angela Merici,
te preamărim pe tine, Doamne,
cel ce eşti minunat întru sfinţi,
şi implorăm cu umilinţă maiestatea ta:
primeşte cu bunătate faptele slujirii noastre,
aşa cum ţi-a fost plăcută generozitatea iubirii sale.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 
Iată, vine Mirele:
ieşiţi în întâmpinarea lui Cristos Domnul (T.P. aleluia). Cf. Mt 25,6 

sau:

Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului
în toate zilele vieţii mele (T.P. aleluia).              Cf. Ps 26,4 

 
                                                                            


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi de împărtăşirea cu dumnezeieştile daruri,
te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, să ne dai harul,
ca, după exemplul sfintei Angela Merici,
purtând în trupul nostru moartea lui Isus,
să ne străduim să te iubim cu inimă neîmpărţită.
Prin Cristos, Domnul nostru.