en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 20 august, Sfântul Bernard
 

 

Ant. la intrare 
Domnul l-a umplut pe sfântul Bernard cu duhul înţelepciunii,
şi el, cu o învăţătură clară, a slujit poporul lui Dumnezeu.


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care pe sfântul abate Bernard, aprins de râvna casei tale,
l-ai făcut torţă ce arde şi luminează în Biserică,
dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea lui,
ca, înflăcăraţi de acelaşi duh, să umblăm necontenit ca fii ai luminii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

ASUPRA DARURILOR
Înfăţişăm maiestăţii tale, Doamne,
sacramentul unităţii şi al păcii,
astăzi, când celebrăm amintirea sfântului abate Bernard,
care, strălucit în cuvânt şi faptă, a lucrat fără preget,
înfăptuind buna rânduială şi înţelegere în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine,
aşa v-am iubit şi eu pe voi.
Rămâneţi în iubirea mea, spune Domnul.         
In 15,9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Hrana cerească pe care am primit-o, Doamne, astăzi,
când celebrăm amintirea sfântului Bernard,
să rodească deplin în noi,
ca, întăriţi de exemplul lui şi călăuziţi de învăţătura lui,
să fim răpiţi de iubirea Cuvântului tău întrupat, Isus Cristos.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.