en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

27 august
Sfânta Monica


Ant. la intrare 
Femeia care se teme de Domnul este vrednică de cinste;
copiii ei o binecuvântează,
iar bărbatul ei o laudă (T.P. aleluia).                                                     Cf. Prov 31,30.28

sau:
Îşi deschide mâna către cel lipsit
şi îşi întinde mâna către cel sărac
şi nu mănâncă pâine fără să lucreze (T.P. aleluia).                          Cf. Prov 31,20.27

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, mângâietorul celor întristaţi,
care ai primit cu îndurare
lacrimile de mamă ale sfintei Monica,
pentru convertirea fiului ei, Augustin,
dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinţi,
să ne plângem păcatele,
şi astfel, să dobândim de la tine iertare şi alinare.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Îţi aducem jertfe, Doamne,
cinstind amintirea sfintei Monica,
şi te rugăm cu umilinţă,
ca ele să ne dobândească iertare de păcate şi mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Împărăţia cerurilor
este asemenea unui negustor care caută perle frumoase;
când a găsit una de mare valoare,
a vândut tot ce avea şi a cumpărat-o (T.P. aleluia).                     Cf. Mt 13,45-46

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Lucrarea preasfintelor taine
să ne lumineze şi să ne înflăcăreze,
Dumnezeule atotputernic,
în această sărbătoare a sfintei Monica,
ca să ardem necontenit de o râvnă sfântă
şi să aducem rod îmbelşugat de fapte bune.
Prin Cristos, Domnul nostru.