en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

29 august
Martiriul Sf. Ioan Botezătorul


Ant. la intrare 
Am vorbit, Doamne, despre învăţăturile tale înaintea regilor
şi nu m-am ruşinat;
am cugetat la poruncile tale,
pe care le-am iubit nespus de mult.                                                     Cf. Ps 118,46-47

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai voit ca sfântul Ioan Botezătorul
să fie înainte-mergătorul Fiului tău,
şi în naştere, şi în moarte, dă-ne harul,
să luptăm cu râvnă şi curaj pentru mărturisirea învăţăturii tale,
după exemplul lui, care şi-a vărsat sângele
pentru adevăr şi dreptate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR\
Prin aceste daruri pe care ţi le oferim,
dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
să umblăm întru dreptatea căilor tale,
pe care ni le-a arătat sfântul Ioan,
glasul celui ce strigă în pustiu,
şi le-a pecetluit cu tărie prin sângele său.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Ioan a spus: „El trebuie să crească,
iar eu să mă micşorez”.                                             In 3,27.30

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
În sărbătoarea naşterii pentru cer
a sfântului Ioan Botezătorul,
dă-ne, Doamne, harul
să cinstim cu adâncă evlavie
adevărul ascuns sub vălul tainelor pe care le-am primit
şi să ne bucurăm tot mai mult de roadele lui în noi.
Prin Cristos, Domnul nostru.