en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

15 septembrie
Sfânta Fecioară Maria, îndurerată
 

Ant. la intrare 
Simeon i-a spus Mariei:
„Iată, acesta este pus spre căderea
şi spre ridicarea multora în Israel
şi ca semn care va stârni împotrivire;
iar ţie, o sabie îţi va străpunge sufletul”.         Cf. Lc 2,34-35

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca lângă Fiul tău înălţat pe cruce
să stea Maica sa, pătimind împreună cu el,
dă-i Bisericii tale harul,
ca, părtaşă fiind, alături de Maria, la pătimirea lui Cristos,
să se învrednicească a se bucura, împreună cu ea, de înviere.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Dumnezeule îndurător, spre lauda numelui tău,
rugăciunile şi jertfele pe care ţi le aducem
în cinstea sfintei Fecioare Maria,
pe care ne-ai dăruit-o cu bunătate ca mamă plină de iubire
pe când stătea lângă crucea lui Isus.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă,
ca să puteţi tresălta de bucurie şi la arătarea gloriei lui.         Cf. 1Pt 4,13
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am primit tainele răscumpărării veşnice,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
ca, meditând suferinţele Fecioarei Maria,
să împlinim în noi pentru Biserică cele ce lipsesc pătimirii lui Cristos.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.