en-USro-RO

| Login
30 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

21 septembrie
SFÂNTUL MATEI, apostol şi evanghelist


Ant. la intrare 
Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile,
botezându-i şi învăţându-i să ţină
toate câte v-am poruncit, spune Domnul.                 Cf. Mt 28,19-20

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, în îndurarea ta negrăită,
ai binevoit să-l alegi pe sfântul Matei
şi din vameş să-l faci apostol,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sprijiniţi de exemplul şi mijlocirea lui, să te urmăm,
şi astfel, să ne învrednicim
a fi tot mai strâns uniţi cu tine.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Celebrând amintirea sfântului Matei,
îţi înfăţişăm, Doamne, rugăciuni şi jertfe
şi te implorăm cu umilinţă
să priveşti cu bunătate la Biserica ta,
care a primit de la tine credinţa prin propovăduirea apostolilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Nu am venit să-i chem pe cei drepţi,
ci pe cei păcătoşi, spune Domnul.                     Mt 9,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Părtaşi la bucuria mântuitoare
cu care sfântul Matei l-a primit cu inimă deschisă
ca oaspete în casa lui, pe Mântuitorul,
te rugăm, Doamne,
să fim pururi întăriţi la ospăţul aceluia
ce a venit să-i cheme la mântuire pe cei păcătoşi, nu pe cei drepţi.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.