en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

1 octombrie
Sfânta Tereza a Pruncului Isus, fecioară înv. **


Ant. la intrare 
Domnul a înconjurat-o şi a învăţat-o,
şi a păzit-o ca pe lumina ochilor.
Ca un vultur şi-a întins aripile,
a ridicat-o şi a purtat-o pe umerii săi.
Domnul singur i-a fost călăuză.                             Cf. Dt 32,10-12

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care deschizi porţile împărăţiei tale celor mici şi smeriţi,
fă-ne să umblăm cu încredere pe calea sfintei Tereza,
pentru ca, prin mijlocirea ei,
să ni se dezvăluie slava ta veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Preamărind minunile
pe care le-ai înfăptuit în sfânta Tereza,
implorăm cu umilinţă, Doamne, maiestatea ta,
să primeşti cu bunăvoinţă faptele slujirii noastre,
după cum ţi-au fost bineplăcute meritele ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Dacă nu vă veţi întoarce
şi nu veţi deveni asemenea copiilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul.                 Mt 18,3

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
ainele pe care le-am primit, Doamne,
să aprindă în noi puterea acelei iubiri
prin care sfânta Tereza s-a dăruit ţie cu totul
şi a implorat fără preget, pentru toţi oamenii, îndurarea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.