en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

7 octombrie
Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului **

Ant. la intrare 
Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine;
binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău.                     Cf. Lc 1,28.42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre,
pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului,
întruparea lui Cristos, Fiul tău,
să fim duşi, prin patima şi crucea lui, la slava învierii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Învredniceşte-ne, Doamne,
ca, împreună cu aceste daruri,
să fim şi noi plăcuţi înaintea ta,
şi astfel să trăim misterele Fiului tău unul-născut,
încât să ne facem vrednici de făgăduinţele sale.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
 
Iată, vei zămisli
şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus.                                         Lc 1,31

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru,
ca noi, care prin această taină
vestim moartea şi învierea Fiului tău,
uniţi fiind cu el în pătimire,
să ne învrednicim a fi părtaşi de mângâiere şi slavă.
Prin Cristos, Domnul nostru.