en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

15 octombrie
Sfânta Tereza din Avila, fc. înv. **

Ant. la intrare 
După cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                     Cf. Ps 41,2-3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin Duhul tău, ai inspirat-o pe sfânta Tereza
să-i arate Bisericii o cale spre desăvârşire,
dă-ne harul să aflăm mereu hrană în învăţătura ei spirituală
şi să fim înflăcăraţi de dorul după adevărata sfinţenie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Să fie bine primite darurile noastre
în faţa maiestăţii tale, Doamne,
după cum ţi-a plăcut dăruirea plină de iubire a sfintei Tereza.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Îndurările Domnului în veci le voi cânta;
cu gura mea voi proclama din generaţie
în generaţie adevărul tău.                                             Ps 88,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne Dumnezeul nostru,
care ai îndestulat familia ta cu pâinea cerească,
dă-i, te rugăm, harul,
ca, după exemplul sfintei Tereza,
să cânte cu bucurie îndurările tale în veci.
Prin Cristos, Domnul nostru.