en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

18 octombrie
Sfântul LUCA, evanghelist

Ant. la intrare 
Cât de plăcut este să vezi peste munţi
paşii celui care vesteşte pace,
ai celui care duce vestea cea bună, vestea mântuirii!                         Is 52,7

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Dumnezeule,
care l-ai ales pe sfântul Luca
spre a dezvălui, prin predică şi prin scris,
misterul iubirii tale faţă de cei săraci,
fă, ca aceia care se mândresc cu numele de creştin,
să stăruie în a fi o inimă şi un gând
şi toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Prin aceste daruri cereşti,
dă-ne, te rugăm, Doamne, harul
să te slujim în libertatea spiritului,
pentru ca jertfa pe care ţi-o aducem în sărbătoarea sfântului Luca
să ne fie spre tămăduire
şi să ne facă părtaşi de mărirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Domnul i-a trimis pe ucenicii săi
ca să vestească în toate cetăţile:
„Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi”.             Cf. Lc 10,1.9

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
ă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul,
ca pâinea pe care am primit-o la sfântul tău altar
să ne sfinţească şi să ne întărească
în fidelitate faţă de evanghelia pe care a propovăduit-o sfântul Luca.
Prin Cristos, Domnul nostru.