en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

2 noiembrie
 POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI


Ant. la intrare 
După cum Isus a murit şi a înviat,
la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce
pe cei adormiţi împreună cu el.
Şi după cum toţi mor în Adam,
tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.                          Cf. 1Tes 4,14; 1Cor 15,22


RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre:
sporeşte în noi credinţa
în Fiul tău înviat din morţi
şi întăreşte-ne speranţa
în învierea slujitorilor tăi răposaţi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunăvoinţă, Doamne, la darurile noastre,
iar pe slujitorii tăi răposaţi
primeşte-i în slavă alături de Fiul tău,
care ne uneşte pe toţi cu sine
în marele sacrament al iubirii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie 
Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul.
Cine crede în mine,
chiar dacă moare, va trăi
şi oricine trăieşte şi crede în mine,
nu va muri în veci”.                                                                  Cf. In 11,25-26


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primeşte-i, te rugăm, Doamne,
în lăcaşul de lumină şi de pace,
pe slujitorii tăi răposaţi
pentru care am celebrat tainele pascale.
Prin Cristos, Domnul nostru.