en-USro-RO

| Login
25 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

4 noiembrie
Sfântul Carol Borromeu, episcop


Ant. la intrare 
Domnul a încheiat cu el legământ de pace
şi l-a făcut mai mare peste poporul său,
ca să aibă cinstea preoţiei în veci (T.P. aleluia).                 Cf. Sir 45,30

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne, păstrează în poporul tău
spiritul care l-a însufleţit pe sfântul episcop Carol Borromeu,
pentru ca Biserica să se reînnoiască necontenit
şi, urmând tot mai îndeaproape evanghelia,
să poată arăta lumii, adevăratul chip al lui Cristos.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Ia aminte, Doamne,
la darurile pe care ţi le punem pe altar,
astăzi, când celebrăm amintirea sfântului Carol Borromeu.
După cum l-ai înzestrat pe el cu o râvnă neobosită
în îndeplinirea îndatoririlor de păstor
şi l-ai făcut să lumineze cu strălucirea virtuţilor,
tot astfel, prin puterea acestei jertfe, dă-ne şi nouă harul
să aducem rod îmbelşugat de adevărată sfinţenie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu pe toate le ştii;
tu ştii că te iubesc (T.P. aleluia).                                                         Cf. In 21,17

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca sfintele taine pe care le-am primit,
să ne dea şi nouă duhul tăriei,
care l-a făcut pe sfântul Carol
credincios în slujire şi înflăcărat în caritate.
Prin Cristos, Domnul nostru.