en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
10 noiembrie

Sfântul Leon cel Mare, papă învățător

Ant. la intrare 
Domnul a încheiat cu el legământ de pace
şi l-a făcut mai mare peste poporul său,
ca să aibă cinstea preoţiei în veci.                 Cf. Sir 45,30

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care nicicând nu îngădui
ca porţile iadului să biruiască asupra Bisericii tale,
întemeiată de tine pe stânca apostolului Petru,
te rugăm, ca, prin mijlocirea sfântului papă Leon,
să o păstrezi statornică în adevărul tău
şi să o ocroteşti în pace netulburată.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Aducându-ţi aceste daruri,
te rugăm, Doamne,
ca, în bunătatea ta, să luminezi sfânta Biserică,
pentru ca turma ta să înainteze pe calea binelui,
iar păstorii, povăţuiţi de tine, să fie plăcuţi înaintea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Petru i-a spus lui Isus:
„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”.
Isus i-a răspuns:
„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea”.            Mt 16,16-18

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să cârmuieşti cu bunătate Biserica ta,
pe care o întăreşti cu hrană sfântă,
pentru ca, sub călăuzirea ta puternică,
să sporească necontenit în libertate
şi să păstreze cu statornicie integritatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru.