en-USro-RO

| Login
19 ianuarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

30 noiembrie
SF. ANDREI, ap.
 

Ant. la intrare
Pe ţărmul mării Galileii,
Domnul a văzut doi fraţi, pe Petru şi pe Andrei,
şi i-a chemat, zicând:
„Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”.                  Cf. Mt 4,18-19

Se spune Marire.

 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Rugăm cu umilinţă, Doamne, maiestatea ta
în sărbătoarea sfântului apostol Andrei;
el, care a fost vestitor al evangheliei
şi păstor al Bisericii tale,
să ne fie puternic mijlocitor în ceruri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule atotputernic, te rugăm,
ca, prin jertfa pe care ţi-o aducem
în sărbătoarea sfântului apostol Andrei,
să fim plăcuţi înaintea ta;
binevoieşte a o primi şi a ne face părtaşi
de viaţa ta dumnezeiască.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Andrei i-a spus lui Simon, fratele său:
„L-am găsit pe Mesia, care înseamnă Cristos”.
Şi l-a adus la Isus.                                                         Cf. In 1,41-42


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Să ne întărească, Doamne,
împărtăşirea cu tainele tale,
pentru ca, după exemplul sfântului apostol Andrei,
purtând în noi moartea lui Cristos,
să ne învrednicim a trăi alături de el în slavă.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.