en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

14 decembrie

Sfantul Ioan al Crucii, preot invatator

 

Ant. la intrare

În ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva
decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos,
prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume.        Gal 6,14

 

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule,
care i-ai inspirat sfântului tău preot Ioan
o totală lepădare de sine şi o iubire înflăcărată a crucii,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, străduindu-ne să-l urmăm cât mai îndeaproape,
să ajungem la contemplarea veşnică a măririi tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Dumnezeule atotputernic,
jertfa pe care ţi-o oferim
în amintirea sfântului Ioan al Crucii şi dă-ne harul
ca noi, celebrând misterele pătimirii Domnului,
să putem imita în viaţa noastră
ceea ce săvârşim acum.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Ant. la Împărtăşanie
Cine vrea să vină după mine,
să renunţe la sine, să-şi ia crucea
şi să mă urmeze, spune Domnul.                     Cf. Mt 16,24

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule,
care în sfântul Ioan
ai făcut să strălucească în chip minunat misterul crucii,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, întăriţi prin jertfa altarului,
să fim tot mai strâns uniţi cu Cristos
şi să lucrăm în Biserică pentru mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.