en-USro-RO

| Login
Monday, November 30, 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

 

27 decembrie

Sfantul Ioan, apostol si evanghelist 

Ant. la intrare

Acesta este Ioan,
cel care, la cină, se odihnea la pieptul Domnului:
fericit apostolul căruia i s-au dezvăluit tainele cereşti
şi care a răspândit pe tot pământul cuvintele vieţii.
sau:

 

În mijlocul adunării, i-a deschis Domnul gura
şi l-a copleşit cu Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
cu veşmânt de mărire l-a îmbrăcat.                                             Cf. Sir 15,5

Se spune Mărire.

 

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule,
care, prin sfântul apostol şi evanghelist Ioan,
ne-ai deschis drum, spre misterul Cuvântului veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul
să îmbrăţişăm cu gând luminos şi cu inimă iubitoare
adevărul pe care el ni l-a vestit cu tărie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti darurile pe care ţi le oferim
şi să ne dai harul,
de a sorbi, din acest ospăţ ceresc, tainele Cuvântului veşnic,
aşa cum, din acelaşi izvor,
i le-ai dezvăluit apostolului tău, Ioan.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Ant. la Împărtăşanie
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi
şi din plinătatea lui am primit noi toţi.                             In 1,14.16

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Prin aceste taine pe care le-am celebrat,
dă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul
să locuiască pururi în noi Cuvântul făcut trup,
pe care l-a propovăduit sfântul apostol Ioan.
Prin Cristos, Domnul nostru.