en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

28 decembrie

Sfinţii PRUNCI NEVINOVAŢI, martiri 

Ant. la intrare

Pruncii nevinovaţi au fost ucişi pentru Cristos.
Ei îl urmează pe Mielul fără pată
şi zic pururi: „Mărire ţie, Doamne!”

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care astăzi ai fost preamărit de pruncii nevinovaţi
nu prin cuvântul, ci prin moartea lor,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca faptele noastre să exprime credinţa
pe care o mărturisesc cuvintele noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să primeşti darurile credincioşilor tăi
şi să-i cureţi de păcate pe cei care te slujesc cu evlavie
prin aceste taine prin care îi îndreptăţeşti,
chiar şi pe cei ce nu te cunosc.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie

Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni
ca pârgă pentru Dumnezeu şi pentru Miel;
ei îl urmează pe Miel oriunde merge.                            Cf. Ap 14,4

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să reverşi belşug de mântuire
asupra credincioşilor care au primit tainele tale sfinte
în sărbătoarea pruncilor nevinovaţi,
care, deşi nu puteau încă
să dea mărturie cu glas omenesc Fiului tău,
au fost încununaţi, prin dar ceresc, pentru naşterea lui.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.