en-USro-RO

| Login
3 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

1 ianuarie

OCTAVA NAŞTERII DOMNULUI

SFÂNTA MARIA,

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

SOLEMNITATE

Ant. la intrare
Bucură-te, sfântă Născătoare:
tu l-ai născut pe Regele
care stăpâneşte cerul şi pământul în veac de veac. Sedulius

Sedulius

sau:
O lumină va străfulgera astăzi asupra noastră,
căci ni s-a născut Domnul;
Numele lui va fi Cel Minunat,
Dumnezeu, Principele păcii,
Părintele veacului ce va să vină,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cf. Is 9,2.6 Lc 1,33

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, care, prin fecioria roditoare a Mariei,
ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veşnice,
dă-ne, te rugăm, harul
să simţim şi noi mijlocirea aceleia
prin care l-am primit pe Dătătorul vieţii,
pe Isus Cristos, Fiul tău.
El, care, fiind Dumnezeu.

Se spune Crezul.
Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1586.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule,
tu eşti izvorul şi desăvârşirea oricărui bine;
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, cei care,
în solemnitatea sfintei Născătoare de Dumnezeu,
sărbătorim începutul revărsării harului,
să ne putem bucura de plinătatea roadelor sale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

PREFAŢA:
Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu

Ant. la Împărtăşanie
Isus Cristos, cel de ieri şi de astăzi,
este acelaşi în vecii vecilor. Evr 13,8

13,8

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Am primit cu bucurie, Doamne, tainele cereşti;
dă-ne, te rugăm, harul
ca ele să ne fie de folos spre viaţa veşnică,
nouă, care o cinstim cu drag pe fericita pururea Fecioară Maria,
ca Născătoare a Fiului tău şi Mamă a Bisericii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

A

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 654.