en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

14 august
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. **

 Ant. la intrare

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu.

Adevăr vă spun:

tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,

mie mi-aţi făcut, spune Domnul.                   Mt 25,34.40

 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care pe sfântul preot martir Maximilian Maria Kolbe,

înflăcărat de iubire faţă de Fecioara Neprihănită,

l-ai umplut de râvnă pentru mântuirea sufletelor

şi de dragoste pentru aproapele,

dă-ne, te rugăm, prin mijlocirea lui, harul,

ca, slujindu-i pe oameni din toată inima pentru slava ta,

să ne învrednicim a deveni asemenea Fiului tău până la moarte.

El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR

Îţi prezentăm, Doamne, aceste daruriși te rugăm cu stăruinţă să ne ajuţi

ca, urmând exemplul sfântului Maximilian Maria,

să ne deprindem a-ţi oferi zilnic viaţa noastră.

Prin Cristos Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie

Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta:
ca cineva să-şi dea viaţa
pentru prietenii săi, spune Domnul.            Cf. In 15,13

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Hrăniţi cu trupul şi sângele Fiului tău,
te rugăm, Doamne,
să fim şi noi aprinşi de acel foc al iubirii
pe care sfântul Maximilian Maria Kolbe
l-a primit la această masă cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.