en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

21 august
Sf. Pius al X lea, pp. **
 

Ant. la intrare
Dumnezeu şi l-a ales ca mare preot
şi, deschizându-şi vistieria,
l-a copleşit cu tot binele (T.P. aleluia).               Cf. Sir 50,1; 44,16.22

sau:

Iată, marele preot,
care în zilele sale i-a plăcut lui Dumnezeu;
de aceea, Domnul i-a promis cu jurământ
că îl va face să crească
în mijlocul poporului său (T.P. aleluia).

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, pentru a apăra credinţa catolică
şi a reînnoi totul în Cristos,
l-ai copleşit pe sfântul papă Pius
cu înţelepciune cerească şi cu tărie apostolică,
te rugăm să ne dai şi nouă, cu bunătate, harul,
ca, urmând învăţătura şi exemplul lui, să dobândim răsplata veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să primeşti cu bunătate ofranda noastră
şi să ne dai harul,
ca, urmând îndemnurile sfântului papă Pius,
să ne apropiem cu sinceră veneraţie de aceste sfinte taine
şi să le primim cu credinţă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Păstorul cel bun
îşi dă viaţa pentru oile sale (T.P. aleluia).             Cf. In 10,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Celebrând amintirea sfântului papă Pius,
te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru,
ca, prin puterea ospăţului tău ceresc,
să ne faci statornici în credinţă şi uniţi în iubirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.