en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 ianuarie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 19 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde. II
Lectionar
1Sam 24,3-21: Nu-mi voi ridica mâna împotriva stãpânului meu, regele, care a fost consacrat Domnului prin ungere.
Ps 56: Ai milã de mine, Dumnezeule, ai milã de mine!
Mc 3,13-19: I-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 2-a de peste an

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule,
în mijlocul templului tău.
Ca şi numele tău, Dumnezeule,
slava ta se întinde până la marginile pământului,
dreapta ta este plină de dreptate.                                 Cf. Ps 47,10-11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
noi implorăm cu umilinţă maiestatea ta,
ca, precum Fiul tău unul-născut
a fost prezentat astăzi la templu în trup omenesc,
să ne dai şi nouă harul
de a ne înfăţişa înaintea ta cu suflete curate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Să-ţi fie bineplăcut, te rugăm, Doamne,
darul pe care ţi-l aduce Biserica în sărbătoare,
căci tu ai voit ca Fiul tău unul-născut
să ţi se ofere ca Miel nepătat pentru viaţa lumii.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie
Ochii mei au văzut mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor.  Lc 2,30-31

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
rin aceste taine pe care le-am primit, Doamne,
desăvârşeşte în noi lucrarea harului tău;
tu, care ai împlinit aşteptarea lui Simeon,
aşa încât el nu a văzut moartea
mai înainte de a se învrednici să-l primească pe Cristos,
dă-ne şi nouă harul,
ca, ieşind în întâmpinarea Domnului,
să dobândim viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.