en-USro-RO

| Login
17 august 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 17 august 2018

Sfintii zilei
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, cãlug.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Ez 16,1-15.60.63 (16,59-63): Frumusețea ta era desãvârșitã datoritã strãlucirii cu care eu te-am înzestrat; la adãpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânatã. (Îmi voi aminti de alianța mea fãcutã cu tine; tu îți vei aminti de cãile tale și te vei umili.)
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apã cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Mt 19,3-12: Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsați soțiile. De la început însã nu a fost așa
.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an

8 mai 

Fer. Ieremia Valahul, cãlug. **


Ant. la intrare 

Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi;

tu eşti acela care ai în mână soarta mea (T.P. aleluia).               Cf Ps 15,5


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule, prin darul tău,
Fer. Ieremia Valahul, 
a stăruit în urmarea lui Cristos cel sărac şi smerit;
te rugăm, dăruieşte-ne, prin mijlocirea lui (ei), harul,
ca, înaintând cu fidelitate în chemarea noastră,
să putemajunge la acea desăvârşire pe care ne-ai arătat-o în Fiul tău.
El, care, fiind Dumnezeu.


ASUPRA DARURILOR

Dumnezeule preaîndurător,
care, în Fer. Ieremia Valahul, ai nimicit omul cel vechi
pentru a-l crea pe cel nou, după asemănarea ta,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, reînnoiţi asemenea lui,
să-ţi aducem jertfă de împăcare bineplăcută.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 

Adevăr vă spun că voi, care aţi lăsat totul şim-aţi urmat,

veţi primi însutit şi veţi dobândi viaţa veşnică,
spune Domnul (T.P. aleluia).


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm, Doamne,
ca, prin puterea acestei taine,
să ne călăuzeşti necontenit în iubirea ta,
aşa cum l-ai călăuzit pe Fer. Ieremia Valahul,
şi lucrarea cea bună, pe care ai început-o în noi,
să o desăvârşeşti până în ziua venirii lui Cristos Isus.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.