en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
16 mai 
Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **

Ant. la intrare 

Acesta este bărbatul care nu a fost părăsit de Dumnezeu

în ziua încercării; va fi încoronat îndată,
căci a rămas credincios poruncilor Domnului.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care i-ai dat fericitului Vladimir, preot şi martir,
puterea să mărturisească prezenţa vie a iubirii tale
chiar şi în mijlocul persecuţiei,
prin mijlocirea şi exemplul său,
dăruieşte-ne harul să perseverăm în slujirea ta,
în comuniunea credinţei apostolice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău,
care, fiind Dumnezeu,
împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte,
în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.Amin.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti aceste daruri cu binecuvântarea ta;
ea să aprindă în noi, prin darul tău,
flacăra vie a iubirii, prin care fericitul Vladimir
a dobândit biruinţă asupra tuturor chinurilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 

Bobul de grâu, căzând în pământ,

dacă nu moare, rămâne singur;
dar dacă moare, aduce mult rod, aleluia.          In 12,24

DUPĂ ÎMPĂRTĂşANIE
Întăriţi cu sfintele taine,
te rugăm, Doamne, să ne dai harul
de a imita minunata statornicie a fericitului Vladimir,
ca, astfel, să ne învrednicim
a dobândi răsplata veşnică a celor îndelung-răbdători.
Prin Cristos, Domnul nostru.