en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
10 decembrie 
Fer. Anton Durcovici, ep. m. **

Ant. la intrare 

Acesta este cu adevărat martir, 

căci şi-a vărsat sângele pentru numele lui Cristos, 

de ameninţările judecătorilor nu s-a temut 

şi a ajuns în împărăţia cerească. 


RUGĂCIUNEA ZILEI 

Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton 

i-ai dăruit Bisericii tale un păstor strălucit, 

mărturisitor al credinţei catolice prin cuvânt şi faptă, 

dă-ne, prin mijlocirea lui, ca, mărturisind aceeaşi credinţă, 

să rămânem înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 

Prin Domnul nostru Isus Cristos, 

Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, 

împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte, 

în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti aceste daruri cu binecuvântarea ta;
ea să aprindă în noi, prin darul tău, flacăra vie a iubirii,
prin care sfântul Fer. Anton Durcovici
a dobândit biruinţă asupra tuturor chinurilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cine vrea să vină după mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să mă urmeze, spune Domnul.        Cf. Mt 16,24


sau:


Cine îşi pierde viaţa pentru mine,

o va găsi, spune Domnul.                       Mt 10,39

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca sfintele taine pe care le-am primit
să ne dea acea tărie de suflet
care pe fericitul martir Anton Durcovici
l-a făcut credincios în slujirea ta şi biruitor în pătimire.
Prin Cristos, Domnul nostru.