en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

29 aprilie
SF. ECATERINA DIN SIENA, fc. înv., patroanã a Europei


Ant. la intrare 

Aceasta este fecioara înţeleaptă,

una dintre cele prevăzătoare,
care a ieşit în întâmpinarea luiCristos cu candela aprinsă, aleluia!

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai înflăcărat-o cu iubirea ta
pe sfânta Ecaterina din Siena
atât în contemplarea pătimirii Domnului,
cât şi în slujirea Bisericii tale,
fă, te rugăm,
ca, prin mijlocirea ei,
poporul tău, împărtăşindu-se din misterul lui Cristos,
să tresalte pururi de bucurie la arătarea slavei lui.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa mântuitoare
pe care ţi-o aducem în sărbătoarea sfintei Ecaterina,
pentru ca, urmând învăţătura şi exemplul ei,
să-ţi putem aduce mulţumire cu mai multă râvnă,
ţie, Dumnezeului adevărat.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Dacă umblăm în lumină,
aşa cum Dumnezeu e în lumină,
avem comuniune unii cu alţii
şi sângele lui Isus Cristos, Fiul lui,
ne curăţă de orice păcat, aleluia.        Cf. 1In 1,7

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Pâinea cerească,
pe care am primit-o, Doamne, la masa ta sfântă,
şi care a susţinut chiar şi viaţa trupească a sfintei Ecaterina,
să ne dăruiască viaţa ta nepieritoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.