en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

10 iunie 
Sf. Fc. Maria, Maica Bisericii **

Ant. la intrare
Discipolii, într-un cuget, stăruiau în rugăciune
împreună cu Maria, mama lui Isus.                      Cf. Fap 1,14

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Părinte al îndurărilor,
Fiul tău unul-născut, răstignit pe cruce,
ne-a dat-o pe sfânta Fecioară Maria, mama sa,
şi nouă ca mamă;
fă, te rugăm, ca, ajutaţi de dragostea ei,
Biserica ta, din zi în zi mai rodnică,
să se bucure de sfinţenia fiilor ei
şi să adune în sânul său toate familiile popoarelor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre
şi transformă-le în taina mântuirii;
înflăcărează-ne prin puterea ei
şi prin iubirea sfintei Maria, Maica Bisericii,
ca să merităm a fi mai strâns uniţi cu ea
la lucrarea de răscumpărare.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie 

S-a făcut o nuntă în Cana Galileii

şi mama lui Isus era acolo;
atunci a dat Isus început semnelor şi şi-a arătat gloria,
iar discipolii lui au crezut în el.                                             Cf. In 2,1.11

sau:
Atârnând pe cruce,
Isus i-a spus discipolului pe care îl iubea:
„Iat-o pe mama ta!”                                              Cf. In 19,26-27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
După ce am primit, Doamne,
garanţia răscumpărării şi a vieţii,
te rugăm stăruitor,
ca Biserica ta, cu ajutorul matern al Fecioarei,
să înveţe toate popoarele prin vestirea evangheliei
şi să umple pământul cu revărsarea Duhului Sfânt.
Prin Cristos, Domnul nostru.