en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

22 iulie 
SF. MARIA MAGDALENA

Ant. la intrare
Domnul i-a zis Mariei Magdalena:
„Mergi la fraţii mei şi spune-le:
«Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru,
la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru»”.          In 20,17

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Fiul tău unul-născut
i-a încredinţat Mariei Magdalena, înaintea tuturor,
vestirea bucuriei pascale.
Dă-ne, te rugăm, harul,
ca, prin mijlocirea şi prin exemplul ei,
să-l vestim pe Cristos cel înviat
şi să-l vedem, odată, domnind cu tine în slavă.
El care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne,
darurile pe care ţi le aducem astăzi,
când o comemorăm pe sfânta Maria Magdalena,
aşa cum Fiul tău unul-născut
a primit cu bunătate iubirea ei devotată şi generoasă.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.


Ant. la Împărtăşanie 

Iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi,

pentru ca aceia care trăiesc,
să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei.          2Cor 5,14.15

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primirea cu evlavie a sfintelor tale taine, Doamne,
să reverse şi asupra noastră iubirea statornică
ce a unit-o pentru veşnicie pe sfânta Maria Magdalena
cu Cristos, Învăţătorul ei.
El, care vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor.