en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

26 august 

Fer. Veronica Antal, fc. m.**


Ant. la intrare
Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, victima castităţii,

l-a urmat pe mielul răstignit pentru noi   (T.P. aleluia).

Se spune Mărire.

Rugăciunea zilei
Doamne Dumnezeule, ajutorul celor nevinovaţi
şi bucuria celor curaţi cu inima,
care i-ai dat fericitei Veronica Antal, în floarea tinereţii,
harul şi coroana martiriului:
dă-ne, te rugăm, prin mijlocirea ei,
statornicie în credinţă şi în împlinirea poruncilor tale,
după cum ai încununat-o pe ea cu biruinţa fecioriei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. amin.

Asupra darurilor
Te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem
în sărbătoarea fericitei Veronica.
să-ţi fie bineplăcute, aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin cristos, Domnul nostru

După împărtășanie
Dumnezeule,
care pe fericita Veronica ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin cristos, Domnul nostru.