en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

8 februarie
Sf. Ieronim Emiliani *Ant. la intrare 
Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi,
căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu,
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                 Cf. Mc 10,14

sau:
Cine împlineşte poruncile mele
şi-i învaţă şi pe alţii,
acela va fi numit mare în împărăţia cerurilor,
spune Domnul (T.P. aleluia).                                                     Cf. Mt 5,19 


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Părintele îndurărilor,
care ai voit ca sfântul Ieronim Emiliani
să fie părinte şi ocrotitor al orfanilor,
dăruieşte-ne, prin mijlocirea lui,
harul să păstrăm pururi spiritul înfierii,
prin care ne numim fiii tăi, şi suntem.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 

ASUPRA DARURILOR
P
rimeşte, Doamne,
jertfa pe care poporul consacrat ţie
o aduce în amintirea sfântului Ieronim Emiliani
şi dă-ne, te rugăm, harul, ca, luând parte la aceste taine,
să putem da mărturie iubirii tale prin viaţa noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi deveni asemenea copiilor,
nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul (T.P. aleluia).     Mt 18,3 

sau:
Cine mă urmează nu umblă în întuneric,
ci va avea lumina vieţii, spune Domnul (T.P. aleluia).          In 8,12 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Aceasta hrană,
primită la masa ta sfântă,
să ne întărească, Dumnezeule atotputernic,
pentru ca, după exemplul sfântului Ieronim Emiliani,
să putem arăta în gândurile şi faptele noastre
lumina adevărului şi iubirea frăţească.
Prin Cristos, Domnul nostru.