en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

14 februarie
SS. CIRIL şi METODIU

Ant. la intrare
Aceştia sunt oamenii sfinţi, prietenii lui Dumnezeu,
slăviţi pentru că au vestit adevărul dumnezeiesc.


Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care le-ai dăruit popoarelor slave lumina evangheliei
prin sfinţii fraţi Ciril şi Metodiu,
te rugăm, deschide inimile noastre
spre înţelegerea cuvintelor învăţăturii tale
şi fă din noi toţi poporul tău sfânt,
unit în trăirea si mărturisirea adevăratei credinţe.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne,
darurile pe care le-am oferit maiestăţii tale
în sărbătoarea sfinţilor Ciril si Metodiu
şi fă ca ele să fie semnul unei umanităţi noi,
împăcate cu tine prin iubirea carităţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Ucenicii au plecat să predice evanghelia,
în timp ce Domnul lucra cu ei
şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau.             Cf. Mc 16,20 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, părinte al tuturor neamurilor,
care ne faci părtaşi din aceeaşi pâine
şi din acelaşi Duh şi moştenitori ai ospăţului veşnic,
dăruieşte cu bunătate, în această sărbătoare a sfinţilor Ciril şi Metodiu,
harul ca mulţimea fiilor tăi, rămânând statornici în credinţă,
să construiască împreună împărăţia dreptăţii şi a păcii.
Prin Cristos, Domnul nostru.