en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

DUMINICA A XVI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Iată, Dumnezeu este ajutorul meu;
Domnul este ocrotitorul vieţii mele.
Cu bucurie îţi voi aduce jertfă,
voi preamări numele tău, Doamne,
pentru că este bun.                                                            Ps 53,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte cu îndurare, Doamne, la slujitorii tăi
şi înmulţeşte cu bunătate asupra lor
darurile harului tău, pentru ca, înflăcăraţi de speranţă,
credinţă şi iubire, să stăruie cu grijă
pururi trează în împlinirea poruncilor tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care ai desăvârşit mulţimea jertfelor din legea veche
prin jertfa unică şi deplină a lui Cristos, primeşte darurile slujitorilor tăi
credincioşi si sfînteste-le cu binecuvântarea ta precum odinioară
darurile lui Abel, pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare,
spre cinstirea maiestăţii tale, să fie spre mântuire tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
El a lăsat o amintire a minunilor sale,
Domnul este milostiv şi plin de îndurare,
le dă hrană celor ce se tem de el.                                                     Ps 110,4-5

sau:
Iată, eu stau la uşă şi bat, spune Domnul.
Dacă cineva ascultă glasul meu şi-mi deschide uşa,
voi intra la el şi voi sta la masă cu el si el cu mine.                       Ap 3,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm, Doamne, îndură-te şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti, şi dă-i harul
ca, lepădând omul cel vechi, să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.