en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

DUMINICA A XVII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dumnezeu locuieşte în lăcaşul său cel sfânt;
Dumnezeu îi adună pe toţi într-un gând în casa lui.
El îi dă poporului său putere şi tărie.                                     Cf. Ps 67,6 7.36

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
ocrotitorul celor ce nădăjduiesc în tine,
fără tine nimic nu e deplin, nimic nu e sfânt;
sporeşte-ţi îndurarea faţă de noi,
pentru ca, prin puterea şi sub călăuzirea ta,
astfel să ne folosim de bunurile trecătoare
încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte aceste daruri
pe care le avem din bunătatea ta; tainele preasfînte,
prin care lucrează puterea harului tău, să sfinţească
viaţa noastră de acum şi să ne ducă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale.                                      Ps 102,2

sau:
Fericiţi cei milostivi,
pentru că ei vor afla milostivire.
Fericiţi cei cu inima curată,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.                                         Mt 5,7-8 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

A
m primit, Doamne, dumnezeiasca taină,
memorial veşnic al pătimirii Fiului tău; dă-ne, te rugăm,
fericirea să ne fie spre mântuire acest dar
pe care ni l-a dăruit el însuşi, în iubirea sa negrăită.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.