en-USro-RO

| Login
3 august 2021

Tob 11,5-17; Ps 145; Mc 12,35-37

Liturgia sugerează multe confruntări între cele două texte pe care le citim astăzi, în prima lectură asistăm la minunata vindecare a unui tată orb; în evanghelie, Isus îi face pe iudei să înţeleagă că ei sunt orbi, deoarece nu vor să vadă decât umanitatea sa şi refuză să vadă dincolo cu ajutorul învăţăturii sale profunde. El le face cunoscut că Fiul lui David B şi el este acela B e numit de însuşi David Domn: „Cum pot spune cărturarii: Mesia este Fiul lui David? Însuşi David, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: *Aşa vorbeşte Domnul Domnului meu: şezi la dreapta mea până ce îi voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale+. David însuşi îl numeşte Domn. Cum poate fi atunci fiul său?” Trebuie să fim educaţi de Duhul Sfânt, să fim iluminaţi de el pentru a pătrunde în misterul lui Isus. În Vechiul Testament, Dumnezeu s-a revelat în mod misterios lui Abraham, lui MoiseY dar în Noul Testament se revelează într-o persoană, în Fiul întrupat. Lui Moise i s-a revelat ca o fiinţă bogată în milostivire şi iertare, în Fiul se revelează ca iubire.

O altă paralelă. Vederea adevărată ne-o dă „peştele”, care în traducere creştină este simbolul lui Cristos. Şi fierea intră în viaţa lui Cristos: „I-au dat să bea vin amestecat cu fiere” (Mt 27,34), şi aceasta poate reprezenta toată amărăciunea pe care el a gustat-o în pătimirea sa, pentru ca ochii noştri să se deschidă frumuseţii vieţii celei noi.

Să-i mulţumim Domnului că în fiecare zi în pătimirea sa ne ajută să găsim ajutoare şi solicitări pentru a ne deschide luminii sale, iubirii sale, pentru a avea tăria de a accepta totul din mâna sa, chiar şi încercările care aparţin planului său cu privire la noi şi care tocmai de aceea trebuie primite cu credinţă şi dăruire încrezătoare.