en-USro-RO

| Login
9 august 2020

Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

Nici un cuvânt nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu vine de la Dumnezeu, nimeni nu poate urca la cer dacă nu vine din cer. Isaia vorbeşte despre cuvântul lui Dumnezeu ca despre ploaia şi ninsoarea care cad din cer şi se întorc acolo: numai acest cuvânt este eficace asupra inimii lui Dumnezeu şi asupra inimii noastre.

Tocmai de aceea e un mare dar faptul că Isus ne învaţă să ne rugăm. Noi nu suntem capabili de a ne ruga într-o manieră plăcută lui Dumnezeu, ci dacă Domnul Isus ne învaţă să ne rugăm, suntem siguri că rugăciunea noastră ajunge la Dumnezeu.

„Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău”. Dacă am fi capabili să ne rugăm astfel, din toată inima, am fi, cu siguranţă, deja sfinţi, am fi cu adevărat uniţi cu voinţa lui Dumnezeu. Nu suntem capabili de aceasta, ci trebuie să avem încredere că Domnul, dându-ne această rugăciune, ne face capabili să o spunem. Puţin câte puţin, dacă ne deschidem inima, ea ne converteşte.

În unele cazuri, ne este imposibil să ne rugăm Tatăl nostru, pentru că nu avem dispoziţia care se cere. Cel care, de exemplu, trăieşte în discordie, care alimentează ura faţă de alţii, contrazice cererea de iertare: „precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Totuşi, ştiind că acestea sunt cuvinte prin care vom reuşi să ne rugăm, că, de asemenea, în calitate de creştini, suntem chemaţi să iertăm, cu paşi mici, graţie acestei rugăciuni, realizăm convertirea. „Cuvântul meu, care iese din gura mea B zice Domnul B nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

În special în acest timp să ne deschidem inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă împlinirea operei sale ar depinde de lucrările noastre, ne-am putea descuraja, dar ea depinde de cuvântul său. Şi prima lucrare dintre toate este aceea de a ne da cuvântul său viu: Isus Cristos. Profetul Isaia ne spune, în cântarea servitorului lui Iahve, că proiectul său va fi realizat de servitorul său B cuvântul venit din cer. Şi Isus va spune: „Eu am dus la îndeplinire lucrarea pe care tu mi-ai dat-o”.

Încredere, deci. Şi să ne deschidem inima harului lui Dumnezeu.