en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Fap 18,23-28; Ps 46; In 16,23-28

Acest pasaj din evanghelie este o confirmare a iubirii Domnului pentru noi. „Cereţi şi vi se va da -este îndemnul său - pentru ca bucuria voastră să fie deplină”. Deci, el nu vrea ca dorinţele noastre să fie sufocate, ci ca să le prezentăm în mod liber Tatălui, în numele său, vrea ca inima noastră să se deschidă în libertatea fiilor lui Dumnezeu, siguri de iubirea Tatălui. „Tatăl însuşi vă iubeşte”, ne asigură Isus, pentru că voi m-aţi iubit pe mine... Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă întorc la Tatăl”. El se întoarce la Tatăl, dar nu singur, se întoarce cu noi, ne duce cu sine la Tatăl. Astfel, rugăciunea noastră de cerere este o intrare în iubirea reciprocă a Tatălui şi a Fiului. Ceea ce noi cerem, Tatăl ne dă în numele Fiului, şi noi trebuie să ne rugăm în numele lui Isus, dar pentru ca să ne putem ruga în numele său, e necesar ca Isus să fie alături de Tatăl, mereu gata să mijlocească pentru noi, cum o spune Scrisoarea către Evrei. Tatăl ne ascultă, dar e şi Isus cel care ne ascultă, pentru că a afirmat el însuşi: „Ceea ce îmi cereţi, eu voi face”.

Tatăl ne ascultă, Isus ne ascultă şi noi suntem prinşi între iubirea Tatălui şi a Fiului, şi acesta este motivul bucuriei noastre. Putem trăi în libertate sub privirile Creatorului nostru, care ne dă plinătatea vieţii; putem trăi uniţi cu Mântuitorul nostru, care ne introduce în intimitatea Tatălui.

Suntem plini de privilegii şi trebuie să fim conştienţi de aceasta chiar şi în dificultăţi: Isus este Fiul lui Dumnezeu şi fratele nostru, şi noi, de asemenea, suntem fii ai Tatălui care ne iubeşte: „fii în Fiul”.

Să ne pregătim, deci, să celebrăm sărbătoarea Înălţării cu această încredere şi să ne bucurăm cu Isus, glorificat alături de Tatăl.