en-USro-RO

| Login
23 aprilie 2021

Fap 28,16-20.30-31; Ps 10; In 21,20-25

Textele Liturghiei de astăzi, vigilia Rusaliilor, nu vorbesc direct despre Duhul Sfânt, ci despre mărturie. Spune evanghelia: „Acesta este ucenicul care dă mărturie în scris despre toate acestea şi noi ştim că mărturia sa este adevărată”, şi aceasta este concluzia ultimului capitol din Evanghelia după Ioan. Şi ultimele rânduri din Faptele Apostolilor ni-l arată pe Paul care, prizonier la Roma, „îi primea pe toţi cei care veneau la dânsul: el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică”.

Vedem aici cu claritate roadele Duhului Sfânt, care îi dă lui Paul dorinţa arzătoare de a vorbi despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre Domnul Isus. Mâine, în lectura din Faptele Apostolilor, vom vedea că acesta este rezultatul venirii Duhului Sfânt: toţi vorbesc şi anunţă minunile împărăţiei lui Dumnezeu, sunt aprinşi de un foc interior care îi face să vorbească.

Şi Paul nu putea să ţină în el acest foc: trebuia să anunţe împărăţia lui Dumnezeu şi lucrurile privitoare la Domnul Isus.

Să cerem astăzi ca Duhul Sfânt să ne dea şi nouă dorinţa vie de a vorbi despre lucrările lui Dumnezeu, voinţa de a anunţa tuturor adevărul lui Dumnezeu, raportul vital pe care Duhul ni-l dă cu Tatăl ceresc şi cu Domnul Isus. Acesta este rodul dorit de Duhul Sfânt în noi: să voim să vorbim despre Dumnezeu.

Uneori, noi suntem muţi; vorbim despre atâtea lucruri şi în noi există ceva ca o zăbală care ne împiedică să vorbim despre acela pe care trebuie să-l iubim cu toată inima. Şi totuşi, când iubeşti cu toată inima, ar trebui să vorbeşti despre persoana iubită.

Să cerem această voinţă şi capacitate de a vorbi cu iubire şi cu convingere, pentru a comunica iubirea lui Dumnezeu: acesta este un mare har. Astăzi, sâmbătă, să cerem prin mijlocirea sfintei Fecioare, plinătatea harului, care în Magnificat a arătat plinătatea inimii sale cântând marile lucrări ale lui Dumnezeu şi recunoştinţa ei faţă de el care s-a aplecat asupra ei pentru a o face mamă a Fiului său.