en-USro-RO

| Login
7 iulie 2020

2Cor 8,1-9; Ps 145; Mt 5,43-48

Modul în care Paul îşi începe discursul pe care liturgia ni-l propune astăzi este cu adevărat demn de atenţie. El scrie: „Fraţilor, noi vrem să vă facem cunoscut harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia”. Acum, acest har pe care Dumnezeu l-a dat este generozitatea lor. La prima vedere, noi am putea spune: „Nu Dumnezeu le-a dat lor aceasta, ci ei sunt aceia care, săraci fiind, au dat cu generozitate pentru a ajuta alţi creştini!” Paul, în schimb, numeşte această forţă a generozităţii harul dăruit de Dumnezeu, răsturnând, într-un oarecare sens, situaţia. Şi tocmai pentru aceasta lectura despre acest gest, ca, de altfel, despre oricare altă acţiune generoasă, este foarte profundă, din două motive. Primul este că ceea ce au dat au primit mai întâi de la Dumnezeu: Dumnezeu le-a dat posibilitatea să fie generoşi, oferind altora în dar ceea ce Dumnezeu le dăduse lor. Posibilitatea de a da este un har al lui Dumnezeu; impulsul, elanul de a da, este şi el un har al lui Dumnezeu; al doilea motiv, mai profund, este că, oferind cu iubire dezinteresată, ei primesc cu adevărat darul lui Dumnezeu.

Scrie sfântul Ioan în prima sa scrisoare: „Dacă unul are bogăţiile acestei lumi şi văzând pe fratele său în nevoie îşi închide propria inimă, cum va rămâne în el iubirea lui Dumnezeu?” (1In 3,17). Generozitatea este condiţia indispensabilă pentru ca iubirea lui Dumnezeu să rămână în noi şi noi să rămânem în iubirea lui Dumnezeu.

Marele har al lui Dumnezeu dat Bisericilor din Macedonia este tocmai acesta. Să trăiască în iubirea lui Dumnezeu, să primească iubirea lui Dumnezeu, să participe activ la iubirea sa. Iubirea lui Dumnezeu nu se poate primi fără a o transmite; cine o transmite trăieşte cu adevărat în ea şi o primeşte din ce în ce mai mult.

Acesta este sensul creştin al generozităţii: unirea cu iubirea lui Dumnezeu, condiţie pentru ca această iubire să ne fie dăruită mereu cu mai multă dărnicie, cu acea dărnicie despre care Isus vorbeşte în sfânta evanghelie, care face să răsară soarele, şi peste cei răi, şi peste cei buni, şi face să plouă, şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi.

Gândindu-ne la această iubire care ne vine mereu de la Tatăl ceresc, să ne deschidem inimile generozităţii faţă de cei care se află în nevoie: nevoie de pâine, nevoie de un cuvânt frăţesc, nevoie de a fi ajutat să creadă în iubirea lui Dumnezeu.