en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Gen 21,5.8-20; Ps 33; Mt 8,28-34

E foarte mişcătoare istoria lui Agar disperată în deşert, cu copilul care pare destinat să moară de sete. „Nu vreau să-l văd murind!” Agar nu se gândeşte să se roage, dar Dumnezeu a auzit strigătul copilului „şi un înger al lui Dumnezeu o cheamă pe Agar din cer: Ce ai, Agar? Nu te teme!Y Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mânăY„. Situaţia este din punct de vedere uman disperată, dar Dumnezeu este credincios în a interveni. Şi aici avem cuvintele pentru care trebuie să avem toată atenţia: „Dumnezeu i-a deschis ochii şi Agar a văzut o fântână”. Acolo era o fântână, dar disperarea o orbise şi nu o vedea: intervenţia divină o face să vadă salvarea.

Trebuie întotdeauna să-i cerem Domnului să ne deschidă ochii pentru a vedea, să-i cerem aceasta în rugăciune. Dacă Dumnezeu ne dă lumina sa, reuşim să vedem lucrurile în realitatea lor şi să găsim soluţii pozitive în perplexitate şi în incertitudine.

Şi trebuie să ne rugăm ca Domnul să deschidă ochii responsabililor lumii, ca să găsească soluţii juste şi umane la atâtea conflicte, la atâtea nedreptăţi, pentru ca aceştia să ştie să facă legi drepte şi să respecte demnitatea fiecărei persoane. Să ne rugăm pentru ca oamenii orbiţi de egoism şi de disperare să-şi deschidă în sfârşit ochii şi să vadă drumul mântuirii. Suntem aproape de Mântuitorul şi nu-l vedem. Ba chiar, adeseori, facem asemenea mulţimii din Gadara după vindecarea celor doi posedaţi. „Toată cetatea a ieşit atunci în întâmpinarea lui Isus şi, văzându-l, l-au rugat să plece de la ei”. Ei l-au văzut, însă cu ochii trupului, căci erau orbi din cauza egoismului. Nu au văzut în el pe acela care eliberează cu putere de sub stăpânirea diavolului, ci pe acela care cauzase pierderea turmelor de porci şi n-au înţeles că, astfel, îndepărtau de la ei mântuirea.