en-USro-RO

| Login
25 septembrie 2020

Os 2,14.15-16.19-20; Ps 144; Mt 9,18-26

„Voi cânta întotdeauna fidelitatea iubirii tale”. Refrenul psalmului responsorial exprimă raţiunea profundă a speranţei noastre: fidelitatea Domnului. În prima lectură, prin gura profetului Osea, Domnul promite: „Voi transforma Valea Nenorocirii în Poarta Speranţei”. Mânia Domnului nu durează pentru totdeauna, iubirea sa, în schimb, este veşnică. Acor a fost locul unui act de infidelitate pe care Dumnezeu l-a pedepsit foarte dur şi numele îi perpetuează amintirea: Acor înseamnă, într-adevăr, „Valea Nenorocirii”. Acum va deveni „Poarta Speranţei”, locul de intrare într-un nou pământ sfânt. Pentru aceasta, în numele lui Dumnezeu, referindu-se la Israel, profetul zice: „Acolo va cânta ca în zilele tinereţii sale”.

În iubirea umană este foarte dificilă, când aceasta a fost pierdută, întoarcerea la iubirea din timpul logodnei, timpul minunat în care exista credinţa că dăruirea reciprocă va fi fără umbre. Este ca o floare foarte frumoasă care se veştejeşte foarte uşor în faţa realităţii: apar contrastele, acordul cere oboseală, cad multe iluzii şi încep deziluziileY Nimic nu mai este ca la început.

Cu Domnul nu este aşa. Domnul Isus a învins moartea şi învinge orice moarte. Totul poate fi reînnoit deoarece Dumnezeu este credincios şi iubirea sa este veşnică.

„O voi atrage la mineY îi voi vorbi la inimăY te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare; te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul”. Aceste cuvinte se întorc la inimă cu forţă şi mai mare când ne încredem mai puţin în noi şi mai mult în el, în puterea sa purificatoare, capabilă să trezească iubirea cea mai frumoasă. Isus actualizează cu adevărat în suflet basmul cu Frumoasa Adormită: retrezeşte sentimente profunde, ca să se regăsească încrederea în el.

Să-i cerem în rugăciune forţa minunată menită să smulgă iubirea noastră din cenuşiul rutinei obişnuinţelor şi să-i redea prospeţimea şi intensitatea.