en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Os 8,4-7.11-13; Ps 113 B; Mt 9,32-38

Compasiunea ce umple inima lui Isus pentru mulţimile care aleargă la el, „istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor”, îl face să dea o poruncă izvorâtă din tristeţea inimii sale: „Rugaţi, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său!”

Atâtea persoane, în toate părţile lumii, sunt deja la „seceriş”, adică sunt gata să primească anunţul evangheliei, numai să existe cineva care să li-l aducă. Sunt în Africa zone unde se cer cateheţi, se cer evanghelizatori, şi nu sunt! La fel în America Latină, tot aşa în Europa de EstY şi în Europa, în ciuda unei înfloriri a vocaţiilor, lipsesc încă preoţii. Şi, pe de altă parte, creşte numărul acelora care, chiar dacă în marea lor parte nu-şi dau seama de aceasta, au sete de transcendent, de bunătate, de certitudini, în definitiv sete de Dumnezeu, singurul, supremul bine care satisface orice aşteptare şi alungă orice oboseală.

Să ne rugăm cu încredere: avem de partea noastră B pentru a ne exprima aşa B compasiunea lui Isus, întotdeauna gata pentru a mijloci pentru noi la Tatăl. Să ne rugăm ca Domnul să trimită preoţi, călugări, călugăriţe, să găsească mulţi tineri atenţi la glasul său şi la strigătul lumii care are nevoie de mântuire.