en-USro-RO

| Login
9 august 2020

Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5; Ps 104; Mt 10,7-15

Istoria lui Iosif este deja ca o frumoasă anticipare a evangheliei; se găsesc aici sentimente atât de delicate de bunătate capabile să ne impresioneze oricând. În lectura de astăzi, Iosif se descoperă fraţilor săi: „Eu sunt Iosif!” Căzuţi la pământ în prezenţa aceluia pe care ei au voit să-l suprime, nu găsesc nici măcar tăria să mai vorbească, dar el îi asigură: „Apropiaţi-vă de mine! Eu sunt fratele vostru pe care l-aţi vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar acum nu vă întristaţi şi nu mai regretaţi că m-aţi vândut, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, ca să vă scap viaţa!” Ce minunat! Iosif recunoaşte, în teribila afacere în care el a fost victimă, intenţia providenţială şi plină de milă a lui Dumnezeu. Ar fi putut spune: „Dumnezeu m-a salvat şi acum îi pune în mâinile mele pe persecutorii mei. Acum eu pot să mă bucur, şi ei să poarte pe drept greutatea păcatului pe care l-au comis”. În fond, este scris şi în Scriptură că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei buni şi îi pedepseşte pe cei răi. Dar Iosif a citit mai profund intenţia lui Dumnezeu. „Voi m-aţi vândut”. Este cruda realitate, dar în spatele ei este intenţia pozitivă a lui Dumnezeu: „Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră, ca să vă salvez”.

Generozitatea divină se foloseşte chiar şi de rău pentru a împlini binele, dar nu e uşor să-l recunoaştem când răul se înverşunează împotriva noastră. Şi încă şi mai greu este să-i ajuţi pe cei care au făcut răul, să înţelegem că Dumnezeu vrea să ne asociem infinitei sale bunătăţi oferindu-ne posibilitatea de a ierta şi de a împlini binele în favoarea celui care ne-a ofensat. Aceasta este, într-adevăr, o revelaţie divină.

În realitate, istoria lui Iosif este prefigurarea aceleia a lui Cristos, a pătimirii şi glorificării sale. Isus a fost încredinţat morţii din invidie, ca şi Iosif, a fost trimis la o moarte aproape sigură din invidia fraţilor săi. Dar această lucrare a morţii lasă loc, în schimb, din voinţa lui Dumnezeu, înălţării lui Iosif; şi Isus, pentru că a acceptat în mod voluntar moartea, este preamărit la dreapta Tatălui său. Iosif i-ar fi putut pedepsi dur pe fraţii săi, în schimb el i-a salvat de la moarte; Isus ar fi putut să se folosească de puterea sa divină pentru a-i pedepsi pe păcătoşi, le aduce învierea şi viaţa. Cutremurătoarea nedreptate în moartea lui Isus s-a transformat în mântuirea şi îndreptăţirea tuturor; Iosif, la moartea lui Iacob le va spune fraţilor săi plini de spaimă: „Nu vă temeţi! Dacă voi aţi gândit rău împotriva mea, Dumnezeu s-a gândit să facă din el un bine. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?” E admirabil! Iosif aderă cu toată inima la această transformare operată de Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta este figura Domnului Isus şi, în acelaşi timp, este un model pentru noi, învăţându-ne să recunoaştem în orice vicisitudine intenţia plină de iubire a lui Dumnezeu.